DONATII 2%DONAŢI 2% DIN IMPOZIT ASOCIAŢIEI DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ (A.C.C.R.C GORJ) !

Conform art. 57 (4) – (6) şi art. 84 (2) – (4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea
să direcţioneze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o
entitate nonprofit.

2%
se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câştigul net anual din transferul
titlurilor de valoare, din câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen,
pe bază de contract şi orice alte operaţiuni de acest gen.

FORMULARUL 230
CE TREBUIE SĂ COMPLETAŢI PE FORMULARUL 230?
DENUMIRE ENTITATE NONPROFIT ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ A ENTITĂŢII NONPROFIT 27690050
CONT BANCAR RO44RZBR0000060014314082
DATELE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI DATELE DUMNEAVOASTRĂ


Această donație nu vă costă nimic! Doar descărcați formularul 230, îl completați și îl trimiteți la adresa noastră.