DESPRE NOI

ACCRC-GORJ

ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ (A.C.C.R.C GORJ)

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Scopul şi obiectivele A.C.C.R.C GORJ

 • Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.
 • Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.
 • Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
 • Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
 • Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

Valori promovate

 • Spirit civic.
 • Responsabilitate individuală.
 • Spirit de echipă.
 • Toleranţă şi deschidere.
 • Demnitate.
 • Integritate.
 • Profesionalism.

Implicarea A.C.C.R.C GORJ în formarea profesională

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ se află într-un continuu proces de dezvoltare, organizând cursuri de formare profesională acreditate la:

 • Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
 • Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
 • Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
 • Comisia de Autorizare Gorj.

pentru următoarele ocupații:

 

De asemenea, ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ în parteneriat cu alte structuri de formare profesională, organizează cursuri acreditate de calificare și respectiv de autorizare ISCIR pentru următoarele ocupații:

Certificări

ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ este acreditată

ISO 9001 : 2008 – Sistem de Management al calităţii prin certificare IQNET.

 • CERTIFICAT ISO 9001: 2008
 • CERTIFICAT ISO 9001: 2008