AUTORIZATII

ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ GORJ ESTE AUTORIZATĂ PENTRU URMĂTOARELE CURSURI:

 • AUTORIZAȚIE
  Inspector resurse umane

 • AUTORIZAȚIE
  Inspector securitate și sănătate în muncă

 • AUTORIZAȚIE
  Operator calculator electronic și rețele
 • AUTORIZAȚIE
  Frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist

 • AUTORIZAȚIE
  Contabil
 • AUTORIZAȚIE
  Cosmetician
 • AUTORIZAȚIE
  Mecanic auto
 • AUTORIZAȚIE
  Sudor

 • AUTORIZAȚIE
  Brutar-patiser preparator produse făinoase
 • AUTORIZAȚIE
  Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
 • AUTORIZAȚIE
  Electrician exploatare joasă și medie tensiune
 • AUTORIZAȚIE
  Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale

 • AUTORIZAȚIE
  Administrator imobile
 • AUTORIZAȚIE
  Bucătar
 • AUTORIZAȚIE
  Expert achiziţii publice
 • AUTORIZAȚIE
  Frizer

 • AUTORIZAȚIE
  Tehnician cadastru funciar, topograf
 • AUTORIZAȚIE
  Maşinist de utilaje cale şi terasamente
 • AUTORIZAȚIE
  Ospătar, Vânzător în unităţi de alimentaţie
 • AUTORIZAȚIE
  Sondor la intervenţii sonde

 • AUTORIZAȚIE
  Lucrător în comerţ
 • AUTORIZAȚIE
  Tehnician maseur
 • AUTORIZAȚIE
  Zidar, Pietrar, Tencuitor
 • AUTORIZAȚIE
  Formator

 • AUTORIZAȚIE
  Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare şi de termoficare
 • AUTORIZAȚIE
  Fierar-betonist, montator prefabricate
 • AUTORIZAȚIE
  Operator tratarea apei tehnologice
 • AUTORIZAȚIE
  Dulgher, tâmplar, parchetar

 • AUTORIZAȚIE
  Bibliotecar
 • AUTORIZAȚIE
  Electromecanic
 • AUTORIZAȚIE
  Arhivar
 • AUTORIZAȚIE
  Infirmieră

 • AUTORIZAȚIE
  Tehnician drumuri şi poduri
 • AUTORIZAȚIE
  Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • AUTORIZAȚIE
  Tinichigiu, vopsitor auto
 • AUTORIZAȚIE
  Stilist, protezist de unghii

 • AUTORIZAȚIE
  Barman-preparator